NI JERARQUIA, NI HORARIS, NI PRESENCIALITAT: EL NOU MODEL D’EMPRESA
19/03/2018
LAS DISFUNCIONES DE LOS EQUIPOS
15/01/2020
Mostrar todo

L’EMPRESA SALUDABLE GLOBAL

Portrait of smart colleagues performing greeting gesture in order cheer up collective. Friendly manager laughing and doing high five with big joy. Company meeting concept

El món està en continu procés de canvi i ningú ja no qüestiona que tots ens hem d’adaptar, societat, institucions, organitzacions, empreses i individus estem obligats a repensar la forma en què fem i farem les coses en el futur.

Fa aproximadament 15 anys que vaig començar a treballar amb les empreses desenvolupant programes de seguretat laboral, avui aquests programes incorporen cada cop més el concepte de salut global i en el futur immediat el benestar de les persones treballadores serà una referencia transversal per al funcionament productiu de les empreses.

En aquests moments ningú no discuteix que la seguretat laboral ha aportat un canvi substancial en el món del treball i representa una part substancial del sistema d’una organització.

Aquest camí a favor de la salut laboral iniciat amb la llei de prevenció de riscos laborals de l’any 95 sembla tenir avui un complement, que la pròpia norma ja destil·lava aleshores, i que va més enllà d’un compliment formal del concepte de seguretat, per entrar en un concepte molt més profund i ampli, el benestar de les persones treballadores en les organitzacions.

Allò que actualment es coneix com a empresa saludable representa el gran desafiament que hauran d’afrontar les empreses del segle XXI. L’afirmació pot semblar excessiva però, cada cop més, els indicadors sobre desenvolupament organitzacional ens revelen que és així (les millors pymes per a treballar a España van tenir un creixement del 15% segons l’organització internacional Great Place to Work).

Les empreses, per acarar al seu creixement, es nodreixen d’innovació, creativitat, adaptació, flexibilitat, etc, i tot això, on es compra? qui ho té emmagatzemat? com ho podem incorporar a les nostres organitzacions? La resposta és tot just en la pròpia organització i en les persones que la conformen.

Si som capaços de generar una implicació emocional entre els treballadors i l’organització, si aquest és converteix en còmplice dels el valors de l’empresa i se’n sent membre actiu, ja es genera la predisposició necessària perquè passin coses diferents i ens aproximem a l’estat màgic de fruir en el treball (un concepte que Mihaly Csíkszentmihályi ha definit amb el terme flow i que ha revolucionat la psicologia positiva).

La innovació sorgeix de les persones i està directament amb l’actitud en el treball (engagement), la creativitat es genera en ambients de confiança i participació, la col·laboració provoca les sinergies necessàries per arribar a la inspiració, la competitivitat està directament relacionada amb l’empoderament del treballador, els resultats i la productivitat son per tant una conseqüència directa de tot plegat.

Cada cop tenim més evidències, les persones que conformen una organització són la clau de l’organització, aquest model de gestió és el veritable camí de l’èxit i al voltat d’aquest principi s’ha de crear la companyia socialment responsable. Aquest és el nou paradigma també per a la petita i mitjana empresa.

El benestar de les persones treballadores, el desenvolupament personal, els estils i hàbits de vida saludable, el clima psicosocial de l’entorn de treball, el respecte al medi ambient, el compromís de l’empresa amb la comunitat i l’orgull de pertinença, representen les bases del nou lideratge que definirà la projecció d’una organització.

Manel Fernández Jaria
Coachs d’Empresa
Autor del llibre TRABAJA EN MODO ACTITUD

Manel Fernández Jaria
Coach empresarial para el alto rendimiento | Sé que una persona feliz y motivada es capaz de desarrollar mejor todo su potencial en cualquier área de la vida. Para ayudarles a conseguir sus objetivos personales y profesionales, construyo Planes de Intervención que se orientan a resultados a través de metodologías innovadoras, creativas, diferenciadas, participativas y muy prácticas.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

manel-fernandez-jaria

 

 

DESCARGA GRATIS

 

"EL GRAN PARA QUÉ,

EL PROPÓSITO DE

TRANSFORMACIÓN"

 

 

 

Si deseas definir el propósito de

transformación, tanto a nivel personal

como para tu empresa, aquí puedes

descargarte la guía que he escrito y

que te ayudará a descubrir paso a paso.

 

 

 

Confirma que deseas esta descarga a través del email que acabamos de enviarte.

DESCARGA GRATIS

"La soledad de las
decisiones difíciles"

 

 

En una ocasión un directivo conocido me explicó que contrató a su mejor amigo para una tarea...

 

 

Descarga el ebook gratuitamente para aprender a tomar decisiones difíciles. 

 

 

Confirma que deseas esta descarga a través del email que acabamos de enviarte.

Share This